The Jane Journey

The Jane Barometer of Trust

Vertrouwen vormt de bedding onder blijvende transformatie en groei.

Vertrouwen is een subjectieve inschatting van de situatie. Om vertrouwen tastbaar te maken en er met elkaar aan te kunnen werken, hebben wij 6 elementen van vertrouwen geïdentificeerd. In onze aanpak meten wij hoe het staat met het vertrouwen binnen uw team en organisatie door feedback te verzamelen op ieder van deze peilers. Onze bevindingen geven wij terug in een spiegelsessie.

Op grond daarvan ontwerpen wij uw transformatietraject.

The Jane Approach to Transformation

Vanuit gedeelde purpose en een basis van vertrouwen komen we doelgericht in beweging. Wij beschouwen transformatie als een evolutionair proces dat van binnenuit gestalte krijgt. In een traject onderscheiden wij 6 essentiële stappen. De stap naar binnen zien wij als voorwaarde voor een succesvolle groeistap naar buiten.

We sluiten een traject af met vieren en doorvertalen.